O projektu


Výuková platforma


Vzdělávací koncepce výukové platformy:

Inženýři a kvalifikovaní pracovníci musí mít například kvalitní a připravené znalosti při plánování a řízení výrobních procesů:

 • Vyberte polotovary pro výrobní úkoly
 • Vyberte výrobní proces oprávněný
 • Určete operační sekvence s přihlédnutím k dostupným strojům
 • Vytvořte a vyhodnoťte varianty procesů
 • Uskutečnit objednávku
 • Učinit krátkodobá rozhodnutí ve výrobní oblasti
 • Poskytnout veškeré potřebné zdroje

Proto musí být tyto kompetence vytvořeny pro studenty a praktikanty. Studijní platforma "Plánování a řízení výrobních procesů" je určena na podporu studentů a studentů při samostatné výdělečné činnosti prostřednictvím:

 • Poskytování komplexních a náročných úkolů na toto téma
 • Poskytování základních znalostí
 • Poskytování primárních dat pro úspěšné plánování a řízení výrobních procesů
 • Poskytování audiovizuálního učebního a učebního obsahu v předmětu
 • Osobní zpětná vazba učitele (tutor) a počítačová zpětná vazba vzdělávací platformy