Partneři projektu


TU Dresden

Institut für Berufspädagogik und Berufliche Didaktiken, Prof. Metall- und Maschinentechnik/Berufliche Didaktik

Hlavní projektový manažer: Prof. Dr. phil. habil. Martin D. Hartmann
E-mail: martin.hartmann(at)tu-dresden.de

Webové stránky projektu


TU Dresden

Institut für Fertigungstechnik, Prof. für Formgebende Fertigungsverfahren

Hlavní projektový manažer: Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Nestler
E-mail: frank.arnold(at)tu-dresden.de

Webové stránky projektu


TU Liberec

Fakulta strojní, Katedra výrobních systémů a automatizace

Hlavní projektový manažer: Ing. František Koblasa, Ph.D.
E-mail: frantisek.koblasa(at)tul.cz

Webové stránky projektu


TU Bergakademie Freiberg

Institut für Maschinenelemente, Konstruktion und Fertigung Professur für Additive Fertigung

Hlavní projektový manažer: Dr.‐Ing. Thomas Geipel
E-mail: thomas.geipel(at)imkf.tu-freiberg.de

Webové stránky projektu


Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta strojního inženýrství

Hlavní projektový manažer: Prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE
E-mail: libor.benes(at)ujep.cz

Webové stránky projektu


Secondary Technical School of Engineering and Electronics and Higher Vocational School

---

Hlavní projektový manažer: Ing. Radek Havlík
E-mail: radek.havlik(at)tul.cz

Webové stránky projektu